Який екологічний контроль потрібен Україні – Запоріжжя Інфо

Який екологічний контроль потрібен Україні

Пропонуємо створити інтегрований орган екоконтролю

Як показує досвід, зокрема й необхідність прийняття Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за відсутності єдиної системи виникають хаос у державних інституціях, їхня безпорадність і незахищеність передусім інтересів держави та суспільства.

Професійна асоціація екологів України поділяє та підтримує необхідність реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, але законопроєкти №3091 від 19.02.2020 та №3091-1 від 05.03.2020 ми сприймаємо критично, оскільки озвучені раніше проблемні питання чинної системи не лише залишаються невирішеними, а й поглиблюються. Тому пропонуємо відхилити обидва проєкти законів та розглянути альтернативні рішення.

Зазначені проєкти порушують:

  1. Конституційний принцип діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до якого ці органи, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 8, 19 Основного закону);
  2. Принцип належного урядування, відповідно до якого, коли йдеться про питання загального інтересу, державні органи мають діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб.

Обидва проєкти не передбачають вичерпного порядку, способу та підстав для здійснення посадовими особами контролюючого органу заходів державного екологічного контролю (у тому числі перевірок, рейдів, патрулювання, реагування на виклики).

Така ситуація створює як корупційні ризики, так і можливість оскаржити будь-які дії посадових осіб контролюючого органу з формальних підстав, що унеможливлює здійснення заходів державного екологічного контролю.

Європейський Суд підкреслює особливу важливість запровадження внутрішніх процедур держави, які посилять прозорість і зрозумілість дій контролюючих органів, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах. Крім того, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі Івонн ван Дуйн зазначив: якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію своєї політики чи поведінки, така держава чи такий орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки щодо фізичних та юридичних осіб на власний розсуд.

Запропоновані проєкти не відповідають Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України №616 від 31.05.2017 на початковому етапі, порушуючи принцип належного урядування.

Окрім того, порушено принцип обґрунтованості та пропорційності у відносинах влада – бізнес. Наразі інспекційний портал передбачає понад 30 центральних контролюючих органів та їх територіальних органів.

Формування спеціального закону щодо кожного контролюючого органу порушує баланс правових засад організації державного контролю за господарською діяльністю в Україні в цілому, руйнує уніфіковане узгоджене правове поле державного контролю, формує непрозору систему прийняття рішень щодо виявлення та покарання порушників природоохоронного законодавства.

Уже зараз в межах державного екологічного контролю законодавець передбачив різні процедури, порядок та підстави здійснення заходів контролю щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, парникових газів.

ПАЕУ (Професійна асоціація екологів України) пропонує створити інтегрований орган екоконтролю – поєднати функції екоінспекції з природоохоронними функціями інших органів.

Саме це дасть змогу комплексно вирішувати проблеми довкілля, а не фокусуватися тільки на перевірках підприємств.

Будьте постійно у курсі подій – підписуйтесь на канал «Запоріжжя Інфо» у Google новини та Facebook.
ВІД MY.UA


ВІД LUCKYADS


ВІД OBLIVKI


Від Smi.biz

Мы в соц. сетях

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com